Statistik

Hjemmesiden er under opbygning,
Ha' tålmodighed!

"KROGENSGAARD" er en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje siden 1928. Den er beliggende i landsbyen Lørup på det frodige Midtfyn.

I en periode fra ca. 1850 til 1974 blev den kaldt Vestergaard, men i fordums tid blev den jfr. forfatteren til "Ryslinge Sogns Historie" kaldt: "gården i Krogenden" eller Krogensgaard. 

Ved de store jordreformer i slutningen af det 18. århundrede var gården
 

landsbyens største gård med et jordtillig-gende på 80/90 ha. I dag har gården et jordtilliggende på ca. 5 ha.
 Igennem tiden er der blevet frasolgt jord i fire omgange. Første gang i begyndelen af 1800-tallet, anden gang i 1825 ved et ejerskifte og tredie gang i 1912, da ca. 24 ha solgtes til Kristian Hansen fra Damgaard i Ryslinge som derefter opførte Højagergaard. Seneste frasalg fandt sted i 1988, da der solgtes ca.7 ha til nabogården i Brangstrup.